กลับไปรายการกระดานข่าว ตอบกลับ โพสใหม่

รายละเอียดรับสมัคร ม.แม่ฟ้าหลวง

แก้ไขล่าสุด saparkoioi เมื่อ 2009-6-22 21:30





กำหนดการรับนักศึกษา


          ระดับปริญญาตรี


รายละเอียดหลักสูตรดูได้ที่ http://www.mfu.ac.th/2009mfu/program01.php


การรับสมัครและสอบคัดเลือก

ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
รับสมัคร : กรกฎาคม - สิงหาคม
สอบคัดเลือก : กันยายน



ระบบรับตรงทั่วประเทศ
รับสมัคร : สิงหาคม - ตุลาคม
สอบคัดเลือก : ตุลาคม



ระบบ ADMISSION
รับสมัคร : เมษายน
สอบสัมภาษณ์ : พฤษภาคม


เปิดเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2553 : มิถุนายน


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ใบสมัครระดับปริญญาตรี   http://www.mfu.ac.th/2009mfu/download/admission/doc01.pdf
ใบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี[urlhttp://www.mfu.ac.th/2009mfu/download/admission/doc03.pdf[/url]
ใบแจ้งสละสิทธิ์เข้าศึกษา   http://www.mfu.ac.th/2009mfu/download/admission/doc05.pdf


รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.mfu.ac.th/











อ้างอิง http://www.mfu.ac.th/2009mfu/admissions.php
กลับไปรายการกระดานข่าว